ANĐELI UZ NAS - paket aranžman za osobe i djecu sa poteškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji koji dolaze kao grupa

U program uključeno: 

 • smještaj u hotelu*** ili hotelu****  sa liftom i prilazom za invalide, parkingom u sklopu hotela,
 • doručak, ručak i večera sa mogućnošću prilagodbe jelovnika sukladno individualnim potrebama posjetitelja i njihovoj osjetljivosti na pojedine prehrambene namirnice, 
 • broj kreveta i raspored u sobi hotela sukladno broju članova obitelji ili osoba u pratnji koji žele biti zajedno,
 • obilazak atraktivnih turističkih lokaliteta koji nisu na velikim udaljenostima i prilagođen raspored i vrijeme trajanja obilazaka,
 • prilagođen prezentacijski dio osobama sa intelektualnim poteškoćama,
 • licencirani turistički pratitelj / vodič grupe prilagođen potrebama grupe. 

PRVI DAN 

 • smještaj u hotel, odmor od puta, večera uz glazbu i zabavu, noćenje. Mogućnost organiziranja zabave zajedno sa članovima Zajednice Vjera i Svjetlo iz Vinkovaca kao i zajedno sa članovima Udruge Bubamara koji okupljaju osobe sa poteškoćama.

DRUGI DAN

 • doručak, 
 • obilazak središnje gradske jezgre najstarijeg europskog grada Vinkovaca  - pješačka zona čiji parter krase ornamenti najstarijeg indoeuropskog kalendara, posjet crkvi sv. Euzebija i Poliona i posjet Gradskom muzeju, 
 • ručak, kratki odmor, 
 • odlazak u posjet novootvorenom Buba baru na kavu u kojem poslužuju osobe sa poteškoćama i/ili odlazak na kupanje na bazen,
 • večera u hotelu.  

TREĆI DAN 

 • doručak, 
 • odlazak do Vukovara, posjet Muzeju vučedolske kulture, 
 • vožnja brodom po Dunavu - Waterbus Bajadera, 
 • ručak i odmor,
 • polazak kući. 
 1. Cijena na upit a ovisi o broju putnika u grupi, hotelu u kojem grupa noći, individualnim potrebama vezano za jelovnik i sl.
 2. Aranžman je moguće realizirati za manje i veće grupe posjetitelja, obiteljske posjete.