LOVAČKE PRIČE - skupni lov na divlje svinje - LOVIŠTE SPAČVA (otvoreno lovište, 25000 ha)

U program uključeno: 

  • 1, 2 ili više noćenja na bazi polupansiona u hotelu***/**** ili u Lovačkom domu (blizina lovišta), 
  • lovni aranžman koji obuhvaća lov (odstrjel, ranjavanje ili promašaj divljači), organizaciju lova, lovne pratioce, pogoniče, lovačke pse i osiguranje lovaca u slučaju nezgode.                                               

Vrijeme lova jesen 2018.

      Cijena na upit a ovisi o veličini grupe, smještajnom objektu za koji se grupa odluči (hotel*** ili hotel**** ili Lovački dom), broju noćenja, usluzi (polupansion ili noćenje s doručkom). Lov se organizira za grupe od 10 i više lovaca, cijena se formira na bazi 10 - 14 lovaca, 15 - 17 lovaca, 18 ili više lovaca. 

      Satnica i precizan raspored lovnog programa dogovaraju se naknadno nakon što se potpiše Ugovor jer ovise o čimbenicima definiranim Ugovorom - vrijeme dolaska grupe/datum, broj noćenja (npr. dolazak grupe u petak ili subotu navečer, jedno ili dva noćenja i sl.). 

      Unutar boravka u destinaciji za grupu je moguće organizirati i dodatne sadržaje (posjet Šumarskom muzeju u Bošnjacima, odlazak na poludnevni izlet u obilazak kulturno povijesnih znamenitosti uz stručnog licenciranog vodiča /Vinkovci/Vučedol/Vukovar/Ilok, odlazak na masažu i sl.).        

      Spačva je najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Europi, nalazi se na krajnjem jugoistoku Republike Hrvatske.

      Lovište SPAČVA je otvoreno državno lovište, površine 25000 ha gdje se od krupnih vrsta divljači gospodari sa običnim jelenom i divljom svinjom.