SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE - TEAM BUILDING PROGRAM - CERNA, NIJEMCI, KOPAČKI RIT, 

U program uključeno: 

  • 1 ili 2 noćenja na bazi polupansiona u hotelu*** ili **** ili u hostelu,
  • licencirani tur. pratitelj grupe/animator.

PRVI DAN 

  • Team Building prema unaprijed odabranom programu uz organizirani ručak.
  • Iz ponude izdvajamo: vožnja biciklima / paintball / adrenalinski park / timsko kuhanje / veslanje kanuima / fotosafari, promatranje ptica...

DRUGI DAN

  • Obilazak kulturno povijesnih znamenitosti prema izboru, npr. Muzej Vučedolske kulture, Muzej Hrvatskih šuma - Bošnjaci... 

Vrijeme organizacije programa: proljeće ili jesen. 

      Cijena na upit a ovisi o veličini grupe, smještajnom objektu za koji se grupa odluči (hotel*** ili hotel**** ili hostel), broju noćenja... 

      Programe je moguće organizirati za manje i veće grupe odraslih.

      Satnica i precizan raspored programa dogovaraju se naknadno nakon što se potpiše Ugovor jer ovise o čimbenicima definiranim Ugovorom - vrijeme dolaska grupe/datum, broj noćenja (npr. dolazak grupe u petak ili subotu navečer, jedno ili dva noćenja i sl.).