O namaMaximilian Tours - Vinkovci je turistička agencija receptivnog karaktera nastala kao rezultat 
 
višegodišnjeg radnog iskustva u domeni poslovanja turističkih agencija.
 
 
Raznolikim jednodnevnim i višednevnim turističkim itinererima na području Srijema, Slavonije i Baranje
 
cijenjenim posjetiteljima omogućavamo jedinstveni doživljaj koji Europa može pružiti samo u ovom dijelu kontinenta.  
 
Posjetite nas i upoznajte kolijevku kulture, tradicije, šume hrasta, vinograda uz bogatstvo flore i faune.
 
Upoznajte kolijevku europske civilizacije i najstariji indoeuropski kalendar, posjetite najstariji grad u Europi.
 
Maximilan Tours, Vinkovci
 

 
 
 
 
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu je Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.