Opći uvjeti putovanja i osiguranje  1. OPĆI UVJETI I UPUTE  ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

WIENER OSIGURANJE, VIENNA INSURANCE GROUP D.D., ZAGREB

Osiguranje jamstva za turistički paket aranžman, Polica osiguranja jamstva broj 1501 - 00000923

Osiguranje od odgovornosti, Polica osiguranja od odgovornosti  broj  1322 - 50051537

U turističkoj agenciji Maximilian Tours možemo Vam u suradnji sa osiguravajućom kućom Wiener osiguranje dogovoriti dodatno putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od rizika otkaza putovanja kao i osiguranje od rizika gubitka i oštećenja prtljage, bez obzira u koji dio svijeta putujete.